Kuldleheke 2021/ Golden Leaf 2021

X RAHVUSVAHELINE LASTE JA NOORTE VOKALISTIDE KONKURSS „KULDLEHEKE“ 2021

PÄRNU, EESTI

KORRALDAJA: PÄRNU KUNSTIDE KOOL

VIDEO KONKURSS

Kuldleheke on Pärnu Kunstide Kooli poolt korraldatav konkurss vokaalsolistidele. Konkurss toimub pop-jazz kategoorias.

Festival on mõeldud lastele ja noortele, kelle tegemised on suuresti seotud õppimisega ja oma huvialaste teadmiste rikastamisega, mis toimub põhiliselt sügisest kevadeni. Nii on igaks kevadeks valmis värsked rohelised teadmist täis „lehekesed“, mis suve möödudes saavad sügiseks kuldseteks teadmisteks – oskusteks.

REGLEMENT

REGISTREERUMINE

***

ENG

X INTERNATIONAL COMPETITION FOR CHILDREN AND YOUNG VOCALISTS “GOLD LEAF” 2021

PÄRNU, ESTONIA

ORGANIZER: PÄRNU SCHOOL OF ARTS

VIDEO COMPETITION

„Gold Leaf“ is a competition for vocal soloists organized by Pärnu School of Arts. The competition takes place in the pop-jazz category.

The festival is intended for children and young people, whose activities are largely related to learning and enriching their knowledge of hobbies, which takes place mainly from autumn to spring. In this way, fresh green “leaves” full of knowledge are ready every spring, which after the summer become golden knowledge – skills in the autumn.

RULES

REGISTRATION