Kuldleheke 2022

 

 

IX RAHVUSVAHELINE LASTE – JA NOORTEFESTIVAL „KULDLEHEKE 2022” REGULATSIOON /english below/

 

 

 

ASUKOHT: Pärnu, Eesti

TOIMUMISAEG: 27. – 29. oktoober 2022

TOIMUMISKOHT: Pühavaimu 8, Pärnu, Estonia

KORRALDAJA: Pärnu Kunstide Kool

REGISTREERIMISE JA OSAVÕTU TASU TÄHTAEG: 10. september 2022

 

Kuldleheke on Pärnu Kunstide Kooli poolt korraldatav konkurss-festival vokaalsolistidele. Konkurss toimub pop-jazz kategoorias, mida hindab rahvusvaheline žürii. 

Festival on mõeldud lastele ja noortele, kelle tegemised on suuresti seotud õppimisega ja oma huvialaste teadmiste rikastamisega. Nii valmivad värsked rohelised, teadmist täis „lehekesed“, mis sügiseks kuldseteks teadmisteks, oskusteks küpsevad.

Soovime osalejatele anda võimaluse esitleda publikule oma kultuuri ja muusikalisi traditsioone, võimaluse juhendajatel vahetada praktilisi – ja metoodilisi töökogemusi. Läbi festivali  tugevnevad rahvusvahelised sidemed.

Konkurss toimub 27. – 29. oktoobril Pärnu Kunstide Koolis. Kui vajate abi öömaja leidmisel, võtke ühendust korraldajatega.

 

REGLEMENT

Kategooria:  pop-jazz  

Esituste arv: konkursil esitatakse kaks erineva karakteriga laulu

Vanuseastmed:

I vanuseaste  7 – 9

II vanuseaste 10 – 12  

III vanuseaste  13 – 15  

IV vanuseaste  16 – 20

 

Laulusaateks võib kasutada saateinstrumente või fonogrammi

Taustalauljate kasutamine on lubatud

Taustalaulu esitamine fonogrammil on lubatud

Laulu pikkus ei tohi ületada 4 minutit.

Igalt juhendajalt saab erinevais vanusekategooriais osaleda kuni kaks solisti. Kokku saab igasse vanuserühma registreeruda 15 solisti.

 

HINDAMISE ALUSED & ŽÜRII TÖÖ 

 Žürii hindab interpretatsiooni, musikaalsust, intonatsiooni, pala raskusastet, pala 

eakohasust, artistlikkust.

Kõigis vanuseastmetes kuulutatakse välja 3 auhinnalist kohta ja diplomandid

Antakse välja Grand Prix antakse välja kõige rohkem punkte saanud solistile

Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid

  

REGISTREERUMINE

Konkursile registreerumiseks täita see VORM ning 

saata foto osalejast meiliaadressile evelin.mei@kunstidekool.parnu.ee

Registreerumise tähtaeg on 10. september 2022

 

OSAVÕTUTASU & ARVE REKVISIIDID

 Osavõtu tasu: 50 € solisti kohta

Makse saaja: MTÜ CHME LHV bank a/a EE517700771003757414

Swift code: LHVBEE22XXX

Makse selgitus: Solisti nimi, Kuldleheke 2022

Makse tähtaeg: September 10, 2022

 

KONTAKT

Pärnu Kunstide Kool

Pühavaimu 8

Pärnu, 80010

info@kunstidekool.parnu.ee 

https://kunstidekool.parnu.ee/  

 

Infotelefon :   +372 44 41798

Festivali kunstiline juht:   +372 50 10953   Evelin Mei 

 

 

/ENG/

 

THE REGULATION OF IX INTERNATIONAL CHILDREN’S AND YOUTH FESTIVAL “KULDLEHEKE 2022

 

LOCATION: Pärnu, Eesti

TIME: 27 – 29 October 2022

VENUE: Pühavaimu 8, Pärnu, Estonia

ORGANISER: Pärnu Arts School (Pärnu Kunstide Kool)

REGISTRATION AND PARTICIPATION FEE DEADLINE: September 10, 2022

 

Kuldleheke is a competition-festival for vocal soloists organized by the Pärnu Arts School. The competition takes place in the pop-jazz category, which is evaluated by an international jury. The festival is aimed at children and young people, whose activities are largely related to learning and enriching their knowledge of interest. This is how fresh green “leaves” full of knowledge are made, which mature into golden knowledge and skills for autumn.

We want to give participants the opportunity to present their culture and musical traditions to the audience, the opportunity for instructors to exchange practical and methodological work experience. Through the festival international ties are strong.

The competition “Kuldleheke 2022” takes place on October 27 – 29 in Pärnu Arts School, Pärnu, Estonia. If you need help finding an overnight stay, please contact the organizers.

 

RULES

Category: Pop – jazz

Number of performances: one song per singer can be submitted to the competition

Registration and participation fee deadline: September 10, 2022

 

Age levels:

I age group 3 – 6

II age group 7 – 9

III age group 10 – 12

IV age group 13 – 15

V age group 16 – 20

 

Accompaniment instruments or phonograms may be used for the song

The use of backing singers is allowed

It is allowed to play the background singing on the phonogram

The length of the song should not exceed 4 minutes

Up to two soloists can participate in a different age category from each teacher. In total 15 soloists can register for each age group

 

THE BASIS FOR EVALUATION AND THE WORK OF THE JURY

Participants will be judged by an international jury

The soloist with the highest points will be awarded of the Grand Prix

3 prizes and diplomats are announced at all age groups

The jury assesses interpretation, musicality, intonation, artistry

The jury has the right to award special prizes

 

REGISTRATION

Fill in this FORM to register for the competition and

send a photo of the soloist to e-mail address evelin.mei@kunstidekool.parnu.ee

Registration deadline in 10.09.2022

 

PARTICIPATION FEE & INVOICE DETAIL

Participation fee: 50 € per soloist. 

Payee: MTÜ CHME LHV bank a/a EE517700771003757414

Swift code: LHVBEE22XXX

Explanation of Payment: Soloists name, Kuldleheke 2022

Payment deadline: September 10, 2022

 

CONTACT

Pärnu Arts School

Pühavaimu 8

Pärnu, 80010

ESTONIA

info@kunstidekool.parnu.ee

Information phone : +372 44 41798

Director of the Festival: +372 50 10953 Evelin Mei