Õppetöö

Sisseastumine

Registreerimine läbi ARNO keskkonna https://arno.parnu.ee

Juhend ARNO-s registreerimisekshttps://parnu.ee/linnakodanikule/haridus/huviharidus

 

Kunsti süvaõppe tunniplaan

 

Õppetasumäärad

Pärnu Kunstide Kooli õppetasud 2020-2021 õppeaastal on:

  • ettevalmistusklassid 35.00 € kuus
  • kunsti süvaõppe põhiklassid 40.80 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 6 tundi 35.00 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 4 tundi 29.20 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 2 tundi (sh üldhariduskoolides) 23.30 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 1 tund (sh lasteaedades) 11.60 € kuus
  • muusikakollektiivide ringid (v.a. koorimuusika ringid), tantsuringid, teatristuudio 40.80 € kuus 
  • solistide ja instrumendiõpetuse ringid 46.70 € kuus
  • koorimuusika ringid 11.60 € kuus

Õppetasude arvestamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 31.08.2020 korraldus nr 510

 

Hindamine 

Toimub pidev suuline tagasisidestamine

Kunsti süvaõppes on hindamine 10- palli süsteemis, kaks korda aastas. Teistel erialadel hindeid ei panda.

 

Õppetöö toimub kolmes erinevas hoones (vt õppehooned)

Kerese 3, Pärnu 

Pühavaimu 8, Pärnu

Varbla mnt 24, Tõstamaa