Õppetöö

Sisseastumine

Registreerimine läbi ARNO keskkonna https://arno.parnu.ee

Juhend ARNO-s registreerimisekshttps://parnu.ee/linnakodanikule/haridus/huviharidus

 

Kunsti süvaõppe TUNNIPLAAN I poolaasta 2021-22

 

Õppetasumäärad

Pärnu Kunstide Kooli õppetasud 2020-2021 õppeaastal on:

  • ettevalmistusklassid 35.00 € kuus
  • kunsti süvaõppe põhiklassid 40.80 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 6 tundi 35.00 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 4 tundi 29.20 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 2 tundi (sh üldhariduskoolides) 23.30 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 1 tund (sh lasteaedades) 11.60 € kuus
  • muusikakollektiivide ringid (v.a. koorimuusika ringid), tantsuringid, teatristuudio 40.80 € kuus 
  • solistide ja instrumendiõpetuse ringid 46.70 € kuus
  • koorimuusika ringid 11.60 € kuus

Õppetasude arvestamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse Korraldus 01.02.2021 nr 80

Lapsevanema poolt makstav õppetasu moodustab ühe osa huvikooli maksumusest. Pärnu Linnavalitsuse maksab täiendavalt 110 eurot ühe lapse kohta kuus.

 

Hindamine 

Toimub pidev suuline tagasisidestamine

Kunsti süvaõppes on hindamine 10- palli süsteemis, kaks korda aastas. Teistel erialadel hindeid ei panda.

 

Õppetöö toimub kolmes erinevas hoones (vt õppehooned)

Kerese 3, Pärnu 

Pühavaimu 8, Pärnu

Varbla mnt 24, Tõstamaa