Õppetöö

Sisseastumine

Registreerimine läbi ARNO keskkonna https://arno.parnu.ee

Juhend ARNO-s registreerimiseks https://parnu.ee/linnakodanikule/haridus/huviharidus

 

Kunsti süvaõppe TUNNIPLAAN 

 

Õppetasumäärad

Pärnu Kunstide Kooli õppetasud 2022-2023 õppeaastal on:

  • ettevalmistusklassid 39,20 € kuus
  • kunsti süvaõppe põhiklassid 45,70 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 6 tundi 39,20 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 4 tundi 32,70 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 2 tundi (sh üldhariduskoolides) 26,10 € kuus
  • kunstiringid nädalakoormusega 1 tund (sh lasteaedades) 13,00 € kuus
  • muusikakollektiivide ringid (v.a. koorimuusika ringid), tantsuringid, teatristuudio 45,70 € kuus
  • solistide ja instrumendiõpetuse ringid 52,30 € kuus
  • koorimuusika ringid 13,00 € kuus
  • rahvusliku käsitöö ja keraamika ringid Tõstamaa majas 13,00 € kuus

(Õppetasude arvestamise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse korraldus 14.12.2020 nr K/761/2020 jõust. 01.01.2021)

Lapsevanema poolt makstav õppetasu moodustab ainult ühe osa huvikooli maksumusest.

NB: Pärnu Linnavalitsus maksab täiendavalt 110 eurot ühe lapse kohta kuus.

Hindamine 

Toimub pidev suuline tagasisidestamine

Kunsti süvaõppes on hindamine 10- palli süsteemis, kaks korda aastas. Teistel erialadel hindeid ei panda.

 

Õppetöö toimub kolmes erinevas hoones (vt õppehooned)

Kerese 3, Pärnu 

Pühavaimu 8, Pärnu

Varbla mnt 24, Tõstamaa