Muusika õppetool

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Poistekoori ettevalmistuskoor

Õppima on oodatud 5. – 8. aastased õpilased. Ettevalmistuskoori eesmärgiks on õpetada poisse koos musitseerima, omandama laululist hingamist, rütmi, laval esinemist ning kaaslastega arvestamist.

Evelin Mei

evelin.mei@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Poistekoor

Õppima oodatud 8-13 aastased õpilased.

Poistekoori eesmärgiks on õpetada poisse koos musitseerima, omandama laululist hingamist, rütmi, laval esinemist ning kaaslastega arvestamist.


Evelin Mei.

evelin.mei@kunstidekool.parnu.ee

 

Marika Pärk

marika.park@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Margrit Kitse Laulustuudio

Õppima oodatud 7. -19. aastased õpilased. Laulustuudios püütakse läheneda igale lapsele individuaalselt ja leida üles need muusikalised tugevad küljed, millele toetudes saab last muusikaliselt edasi arendada. Põhieesmärk on lastele ja noortele  muusika kaudu anda positiivne elamus, et ka edaspidi jätkuks huvi muusika vastu.

Margrit Kits

margrit.kits@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Solistiõpe

Õppima oodatud 7. – 19. aastased õpilased. Solistiõppes arendatakse õpilase vokaalseid võimeid, tutvutakse erinevate muusikastiilidega – rahvamuusikast klassikani leidmaks endale kõige omasem ja meelepärasem muusikažanr.

 

Aita Kaaver

aita.kaaver@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Solistiõpe

Õppima  on oodatud lapsed ja noored alates 7. eluaastast, kellele meeldib laulmine ja kes soovivad arendada oma vokaalseid võimeid.

 

Anne Uusna

anne.uusna@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Rahvamuusikaansambel “Cantelo”

Õppima oodatakse 7. – 19 aastaseid lapsi ja noori, kellel on huvi rahvamuusika vastu. Kasuks tuleb juba olemasolev pillimängu ja noodilugemise oskus.

 

Pirgit Rea

pirgit.rea@kunstidekool.parnu.ee

 

Raili Käär

raili.kaar@kunstidekool.parnu.ee

 

Andrus Ostrov andrus.ostrov@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Viiuliõpe

Õppima on oodatud õpilased alates 7. eluaastast. Viiuliõppes on võimalik õppida mängima pillilugusid rahvamuusikast klassikani, saab mängida nii soolot kui ka  ansambliõppes. Tehakse tutvust ka saatehäälte mängimise ning improvisatsiooniga.

Pirgit Rea

pirgit.rea@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Viiul, vioola

Klassikalisse viiuliõppesse on oodatud õpilased alates 7. eluaastast.

 

 

Juri Potštar

juri.potstar@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Klarnet ja saksofon

Õppima on oodatud õpilased alates 7. eluaastast, kel huvi klarneti ja saksofonimängu vastu.

Aivo Luhaoja

aivo.luhaoja@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Andrus Ostrovi Akordionistuudio

Õppima on oodatud õpilased alates 8. eluaastast. Õppimisel arvestatakse iga lapse võimekust ja isikupära, suunates need muusikasse. Võimalik õppida nii soolo, kui ansamblimängu. Igal aastal toimuvad ka regulaarsed ühislaagrid, konkursid, festivalid, kontserdid.

Andrus Ostrov

andrus.ostrov@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Marju Mäe Flöödi- ja plokkflöödistuudio

Õppima on oodatud õpilased alates 6. eluaastast. Toimub nii soolo kui ka ansambliõpe. Vähemalt kaks korda aastas esinetakse soovi korral klassikontserdil.

Marju Mäe

marju.mae@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Jelena Potštari Klaveristuudio

Õppima oodatakse 6. – 12. aastaseid õpilasi. Põhieesmärgiks on õppida klaverimänguoskusi ja kasvatada armastust muusika vastu. Vajalik on klaveri olemasolu kodus..

Jelena Potštar

jelena.potstar@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Klaver

Õppima on oodatud õpilased alates 6. eluaastast. Põhieesmärgiks on õppida klaverimänguoskusi ja kasvatada armastust muusika vastu. Vajalik on klaveri olemasolu kodus.

Eva Taul

eva.taul@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Harf

Õppima on oodatud 7-19 aastased õpilased, kes tunnevad huvi harfimuusika vastu.  Mängime böömi ja reisi harfidel, mis on kontsertharfist pisemad ja keeled pehmema pingega. Harfimäng on teraapiline ja inspireeriv.

Reine Niin

reine.niin@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Kandleõpe

Õppima on oodatud õpilased alates 6. eluaastast. Õppida saab kromaatilist kannelt, millel on võimalik mängida nii rahva- kui ka klassikalist muusikat. Esimeste mänguoskuste omandamisel, saab õpilane juba liituda ansambliga ja käia esinemas.

Raili Käär

raili.kaar@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Valeri Trahhatšjovi Kitarri- ja löökpillistuudio

Õppima on oodatud kitarriõpilased alates 6. eluaastast ja löökpilliõpilased alates 10. eluaastast. Kitarri mängitakse nii soolopillina kui ka saatepillina estraadiorkestrites, ansamblites ja rockbändides. Meie koolis saab õppida löökpille estraadiansamblites mängimiseks.

Valeri Trahhatšjov

valeri.trahhatsjov@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Kitarr

Õppima on oodatud õpilased alates 7.eluaastast. Kitarriõpetus baseerub traditsioonilisel õpetusel, õpitakse noodi-, tabulatuuri- ja akordilugemist, kitarrimängu ajalugu ja erinevaid stiile. Repertuaar koosneb lihtsatest lastelauludest, klassikalisest kitarrirepertuaarist ja popmuusika paladest. Tutvutakse eri tüüpi kitarridega, võimendustega ja efektiplokkidega.

Üllar Kallau

ullar.kallau@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Teppolõõts

Õppima on oodatud õpilased alates 8. eluaastast. Lõõtspilliõpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes on huvitatud instrumentaalmuusikast ja lõõtspillimängust. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid,

loovust ja koostöövalmidust.

Margus Luur

margus.luur@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu