Õppehooned

Kerese 3, Pärnu

Pärnu Kunstikool loodi 1980. aastal ja asus Raekülas, Lembitu tn. 1a. Kooli esimeseks direktoriks oli Peeter Somelar ja õppima võeti 60 õpilast. Esimesteks õpetajateks Leili Voll ja Maie Ird.

Pärnu Kunstikool oli kuuendaks laste kunstikooliks vabariigis.

1985-86. aastal asus kool ajutistes ruumides Ringi tn. 10 ja 1988.a. koliti Kerese tn.3

2008.a peale vana direktori pensionile minekut sai kooli uueks direktoriks kunstikooli õpetaja Kristel Kallau.

Koolis on olnud õpetajateks: Peeter Somelar, Leili Voll, Maie Ird, Lembit Hansman, Maie Hansman, Aita Õunap, Mati Sutt, Uno Uibo, Galina Sooaru, Kirtsi Tuum, Rait Pärg, Ene Tapfer, Viljar Kõiv, Kaia Metsaalt, Piret Bergmann, Karin Tislar.

Koolil on palju nimekaid vilistlasi, kes on jätkanud professionaalset kunstnikukarjääri või olnud edukad teistel elualadel.

Kool on olnud oluline koostööpartner Pärnu linnale, üldhariduskoolidelel ja teistele partneritele arendades laste- ja noorte kunstihuvihariduse valdkonda

Pühavaimu 8, Pärnu

Pärnu Kunstide Maja lugu algab 1. mail 1949 kui Kerese tn.3 avati Pärnu Pioneeridemaja. Esimeseks direktoriks oli Aksel Lants. Tema lahkudes olid maja direktoriteks Elfi Rull, Tamara Gavalova, Liidia Schants, Helga Hallmägi, Õie Vaarak ja Tiit Erm.

1986.a. koliti kool Pühavaimu tn. 8 ajaloolisse majja.

1670. a. Samuel Christian HENO Brandenburgist ainus apteekrist bürgermeister Liivimaal, ehitas uhke maja. Heno maja kõrvale ehitas  1674. a. Franz Carl STEINER, kes oli raehärra ja hilisem bürgermeister omakorda maja, mille juurde kuulus ka linna vanim põlispuudega haljasala – Steineri aed.

Üheks ansambliks liitis need kaks maja 1741.a. kuulsa kaupmeeste dünastia alusepanija  Hans Diedrich SCHMIDT.

Aja jooksul on hoonet korduvalt ümberehitatud, näiteks on muudetud hoonete stiili baroksest klassitsistlikuks.

1989.a. nimetati pioneeride maja ümber Pärnu Õpilasmajaks ja alates…aastast kandis maja nime Pärnu Kunstide Maja.

Aastate jooksul on majas tegutsenud väga kõrge tasemega huviringid ja kollektiivid. Õppetöö on jagunenud muusika, tantsu, kunsti  ja teatrivaldkondade vahel.

Varbla mnt 24, Tõstamaa

17. veebruaril 2010. aastal alustas  (Anu Randmaa eestvedamisel) tegevust Tõstamaal, lasteaia ruumides Tõstamaa Käsitöökeskus, mis pakkus käsitööringe nii lastele kui ka täiskasvanutele. Meie tugevuseks on just rahvuslik, traditsiooniline Eesti käsitöö, selle õpetamine järjepidevuse toetamine.

Samal aastal renoveeriti LEADER toetuse ja Tõstamaa Valla toel käsitöökeskuse ruumid. Nelja esimese aasta jooksul soetati, jällegi LEADER-toetuste ja kohaliku valla toel, töövahendeid ja kujundati ringide toimimine traditsiooniliseks.

2012. aastal alustas tööd keraamikaring õpilastele. Juhendajaks Heino Kriisa. 2013.a. septembrist said keraamikaringid samas lasteaia majas omaette ruumid ja tunnid toimusid kahele vanuseastmele.

2014 -2018 kevadeni juhendas keraamikaringe Karin Väli. 2018. sügisest on õpetajaks Karin Vääna.

Alates 16. maist 2014 asutati käsitöökeskuse lasteringide baasil Tõstamaa Mõisa Huvikool. Õpetajateks Anu Randmaa ja Evelyn Piirme. Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeriti käsitöö õppekava kahele vanuseastmele. Ühe vanuseastme õppekava hõlmas nelja õppeaastat.

Tõstamaa Mõisa Huvikool töötas neli aastat, 2018. aasta kevadel olid huvikoolil esimesed lõpetajad.

2018. aasta sügisest alustasid Tõstamaa käsitöö- ja keraamikaringid tööd Pärnu Kunstikooli Tõstamaa majana. Pakume mõlemal erialal ringe kolmele vanuserühmale.