Teatri õppetool

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Rein Laose Teatristuudio

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast

Vastu võtakse kõiki õpilasi, kellel on huvi teatritegemise algtõdede vastu.. Tunnid toimuvad vähemalt kaks korda nädalas. Eesmärgiks on läbi teatritegemise paremini mõista maailma, milles elame. 

Rein Laos

rein.laos@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu