Teatri õppetool

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Rein Laose Teatristuudio

Õppima oodatud õpilased alates 16. eluaastast

Vastu võtakse kõiki õpilasi, kellel on huvi teatritegemise algtõdede vastu. Tunnid toimuvad vähemalt kaks korda nädalas. Eesmärgiks on läbi teatritegemise paremini mõista maailma, milles elame. 

Rein Laos

rein.laos@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Ruuben-Joosua Palu teatriring

Ruuben-Joosua Palu teatriringi on oodatud õpilased vanuses 9. – 15. Ruuben Joosua on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näitlemise eriala, on ühtlasi vabakutseline näitleja. Teatriringis keskendutakse vaimse ja füüsilise võimekuse arendamisele, mille läbi õpib noor ennast tundma kui tervikut.

Ruuben-Joosua Palu

ruuben-joosua.palu@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu