Pärnu linn kui õpikeskus

PÕK õppeprogrammid ehk Pärnu Linn kui õpikeskus

 

PÕK- programm on ülelinnaline huvikoolide, üldhariduskoolide ja linna territooriumil tegutsevate asutuste koostööprogramm, mille eesmärgiks on lõimida formaalset ja mitteformaalset õpet, kaasates sellesse protsessi erinevaid koostööpartnereid, kes soovivad kaasa lüüa kooliõppekava rikastamisel ja aitavad luua mitmekülgseid võimalusi õppimiseks. Selle abil saavad Pärnu linna õpilased omavalitsuse rahastuse abil käia erinevates õppekeskustes üle Pärnu, kus viiakse läbi erinevaid tegevusi, erinevates keskkondades ja õpitakse erinevate oma ala asjatundjate käe all.