Pärnu Kunstide Koolis töötab 5 õppetooli (muusika, kunst, tants, teater, käsitöö) ja pakume õpilastele 30 erinevat kursust.

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Poistekoori ettevalmistuskoor

Õppima on oodatud 5 – 8 aastased õpilased.

Ettevalmistuskoori eesmärgiks on õpetada poisse koos musitseerima, omandama laululist hingamist, rütmi, laval esinemist ning kaaslastega arvestamist.

Evelin Mei

evelin.mei@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Poistekoor

Õppima on oodatud 8-13 aastased õpilased.

Poistekoori eesmärgiks on õpetada poisse koos musitseerima, omandama laululist hingamist, rütmi, laval esinemist ning kaaslastega arvestamist.

➧ Õppekava 

Evelin Mei.

evelin.mei@kunstidekool.parnu.ee

 

Marika Pärk

marika.park@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Margrit Kitse Laulustuudio

Õppima on oodatud 7-19 aastased õpilased. Laulustuudios püütakse läheneda igale lapsele individuaalselt ja leida üles need muusikalised tugevad küljed, millele toetudes saab last muusikaliselt edasi arendada. Põhieesmärk on lastele ja noortele  muusika kaudu anda positiivne elamus, et ka edaspidi jätkuks huvi muusika vastu.

Margrit Kits

margrit.kits@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Solistiõpe

Õppima on oodatud 3. – 20. aastased lapsed ja noored.

Solistiõpe pakub turvalise ümbruse õpilase vokaalsete võimete avastamiseks ja arendamiseks. Tundides tutvume erinevate muusikastiilidega rahvamuusikast klassikani, et leida enda jaoks kõige omasem ja meelepärasem. Esinemisvõimalused on piiramatud – kooli õpilaskontsertidest rahvusvaheliste konkurssideni.

Aita Kaaver

aita.kaaver@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Solistiõpe

Õppima  on oodatud lapsed ja noored alates 7. eluaastast, kellele meeldib laulmine ja kes soovivad arendada oma vokaalseid võimeid.

 Õppekava 

 

Anne Uusna

anne.uusna@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Rahvamuusikaansambel “Cantelo”

Õppima oodatakse 7-19 a. vanuseid lapsi ja noori, kellel on huvi rahvamuusika vastu. Kasuks tuleb juba olemasolev pillimängu ja noodilugemise oskus. 

 

Pirgit Rea

pirgit.rea@kunstidekool.parnu.ee

 

Raili Käär

raili.kaar@kunstidekool.parnu.ee

 

Andrus Ostrov andrus.ostrov@kunstidekool.parnu.ee

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Viiuliõpe

Õppima on oodatud õpilased alates 7. eluaastast.

Viiuliõppes õpitakse pillilugusid rahvamuusikast klassikani, võimalik nii soolo- kui ansambliõpe. Muuhulgas tehakse tutvust ka saatehäälte mängimise ning improvisatsiooniga.

Pirgit Rea

pirgit.rea@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Viiul, vioola

Õppima on oodatud õpilased alates 7. eluaastast.

Klassikaline viiuliõpe, kus õpitakse viiulimängu nii soolo- kui ansamblipillina. Repertuaar varieerub klassikalisest muusikast pärimuse ja jazzini.

 

Juri Potštar

juri.potstar@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Klarnet ja saksofon

Õppima on oodatud õpilased alates 7. eluaastast, kel huvi klarneti ja saksofonimängu vastu.

Aivo Luhaoja

aivo.luhaoja@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Andrus Ostrovi Akordionistuudio

Õppima on oodatud õpilased alates 8. eluaastast.

Õppimisel arvestatakse iga lapse võimekust ja isikupära, suunates need muusikasse. Võimalik õppida nii soolo, kui ansamblimängu.

Igal aastal toimuvad ka regulaarsed ühislaagrid, konkursid, festivalid, kontserdid.

Andrus Ostrov

andrus.ostrov@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Marju Mäe Flöödi- ja plokkflöödistuudio

Õppima on oodatud õpilased alates 6. eluaastast. Toimub nii soolo kui ka ansambliõpe. Vähemalt kaks korda aastas esinetakse soovikorral klassikontserdil.

Marju Mäe

marju.mae@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Jelena Potštari Klaveristuudio

Õppima oodatakse 6 – 12 aastaseid õpilasi. Põhieesmärgiks on õppida klaverimänguoskusi ja kasvatada armastust muusika vastu. Vajalik on klaveri olemasolu kodus..

Jelena Potštar

jelena.potstar@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Klaver

Õppima on oodatud õpilased alates 6. eluaastast.

Põhieesmärgiks on õppida klaverimänguoskusi ja kasvatada armastust muusika vastu. Vajalik on klaveri olemasolu kodus.

Eva Taul

eva.taul@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Kandleõpe

Õppima on oodatud õpilased alates 6. eluaastast. Õppida saab kromaatilist kannelt, millel on võimalik mängida nii rahva- kui ka klassikalist muusikat.

Esimeste mänguoskuste omandamisel, saab õpilane juba lülituda koosmänguks ansamblisse, mis annab juurde mängulusti ja erinevaid esinemisvõimalusi.

Raili Käär

raili.kaar@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Harf

Õppima on oodatud 8-19-aastased harfihuvilised. Võimalik õppida nii keldi kui ka böömi harfi, mis on klassikalisest harfist väiksemad, lapsesõbralikus suuruses. Repertuaaris erinevate maade lood ja  eesmärgiks tunda eelkõige  rõõmu koosmängust.

Tiinamai Keskpaik

tiinamai.keskpaik@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Valeri Trahhatšjovi Kitarri- ja löökpillistuudio

Õppima on oodatud kitarriõpilased alates 6. eluaastast ja löökpilliõpilased alates 10. eluaastast. Kitarri mängitakse nii soolopillina kui ka saatepillina estraadiorkestrites, ansamblites ja rockbändides. 

Meie koolis saab õppida löökpille estraadiansamblites mängimiseks.

Valeri Trahhatšjov

valeri.trahhatsjov@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Kitarr

Õppima on oodatud õpilased alates 7. eluaastast. Kitarriõpetus baseerub traditsioonilisel õpetusel, õpitakse noodi-, tabulatuuri- ja akordilugemist, kitarrimängu ajalugu ja erinevaid stiile. Repertuaar koosneb lihtsatest lastelauludest, klassikalisest kitarrirepertuaarist ja popmuusika paladest. Tutvutakse eri tüüpi kitarridega, võimendustega, efektiplokkidega.  

Üllar Kallau

ullar.kallau@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Teppolõõts

Õppima on oodatud õpilased alates 8. eluaastast.

Lõõtspilliõpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes on huvitatud instrumentaalmuusikast ja praktilisest väljundist – lõõtspillimängust. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Margus Luur

margus.luur@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Ettevalmistuskursused kunsti süvaõppele

Õppima on oodatud 7 – 10. aastased õpilased. Nädalas kuus tundi erinevaid kunstitehnikaid.

Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel, konkurssidel. 

Juhendajateks on erinevad õpetajad.

 

Kontakt: lee.press@kunstidekool.parnu.ee

 

 

P. Kerese 3, Pärnu

Kunsti süvaõpe

Õppima on oodatud õpilased alates 11. eluaastast. Eelnev ettevalmistuskursuse läbimine pole nõutud. Õppimine kestab viis aastat kursuste kaupa, 8-10 tundi nädalas, sõltuvalt kursusest. Õppeained on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu ja lisaained. Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel ja konkurssidel.

Juhendajateks on erinevad õpetajad.

 

Kontakt: lee.press@kunstidekool.parnu.ee

 

 

P. Kerese 3, Pärnu

Kunsti täiendõpe

Õppima on oodatud õpilased, kes soovivad jätkata kunstiga tegelemist süvaõppe järgselt.

Juhendajateks on erinevad õpetajad.

 

Kontakt: lee.press@kunstidekool.parnu.ee

P. Kerese 3, Pärnu

Kunstiringid

Kunstiringidesse on oodatud õppima õpilased alates 7. eluaastast. Võimalus osaleda 2 – 6 tundi nädalas, vastavalt õpilase soovile. Õpitakse erinevaid kunstitehnikaid.

Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel ja konkurssidel.

Juhendajateks on erinevad õpetajad.

 

Kontakt: lee.press@kunstidekool.parnu.ee

 

P. Kerese 3, Pärnu

Silvia Nõukase Kunstistuudio

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast, kaks korda nädalas.

Õppeained: joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormi- ja värviõpetus, graafika. Edasijõudnud saavad lisaks õppida joonestamist (geomeetriline- ja ehitusjoonestamine), kalligraafiat.

Võimalik saada ettevalmistust kunstikõrgkooli astumiseks. Arhitektuuri õppima soovijatel lisandub ka makettide valmistamine.

Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel, konkurssidel.

Silvia Nõukas

silvia.noukas@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Anu Ojamaa kunstistuudio

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast, kaks korda nädalas.

Õppida saad joonistamist, maalimist, graafikat, kompositsiooni, värviõpetust ning tegema ja kasutama kujutava kunsti erinevaid tehnikaid. Lisaks keraamikat, klaasipõletustehnikaid, vitraaži, tekstiilimaalitehnikaid, mosaiiki.

Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel, konkurssidel.

Anu Ojamaa

anu.ojamaa@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Pühavaimu 8, Pärnu

Animatsiooniring

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast, kaks tundi nädalas.

Õpitakse kasutama erinevaid, kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja programme  nii tasapinnalise kui ka esemelise animatsiooni loomiseks.

Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel, konkurssidel.

Anne-Ly Raid

anne-ly.raid@kunstidekool.parnu.ee

 

 

P. Kerese 3, Pärnu

Keraamikaring

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast, kaks tundi nädalas. Keraamikaringis omandatakse teadmised ja töövõtted savimaterjaliga tegelemiseks – esemete voolimine ning glasuurimine. Õpilasel on võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel, ja konkurssidel.

Karin Vääna

karin.vaana@kunstidekool.parnu.ee

 

 

Varbla mnt 24, Tõstamaa

Kostüümikujundus ja stilistika

Miks tulevad vanad asjad uuesti moodi ning mida kostüümiajaloost veel avastada on? Kuidas saab õmblemist lihtsamaks teha? Kuidas luua tervikut? Milline seos on karakteril ja rõivastusel? Kuidas kavandada teatrikostüümi? Mis vahe on teatri- ja moeetenduse kostüümil?

Mõeldud põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Õpe käivitub koostöös Endla Teatriga ning tunnid toimuvad kord nädalas teatris. Kuidas teha nii, et riided istuksid hästi. Mis vahe on moel ja stiilil.

 

Juhendaja on õpetaja ja rätsep Maie Laik Endla Teatrist.

Endla Teater, Keskväljak 1, Pärnu

Mudilaste kunstiring

Õppima oodatud lapsed 5.-7. eluaastani, 1,5 tundi nädalas. 

Tegeletakse erinevate kunstitehnikatega.

Juhendajateks erinevad õpetajad.

 

Kontakt: lee.press@kunstidekool.parnu.ee

P. Kerese 3, Pärnu

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Rein Laose Teatristuudio

Õppima oodatud õpilased alates 15. eluaastast. Vastu võtakse kõiki õpilasi, kellel on huvi teatritegemise algtõdede vastu. Tunnid toimuvad vähemalt kaks korda nädalas. Eesmärgiks on läbi teatritegemise paremini mõista maailma, milles elame.

Rein Laos

rein.laos@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Ruuben-Joosua Palu teatriring

Ruuben-Joosua Palu teatriringi on oodatud õpilased vanuses 9. – 15. Ruuben Joosua on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näitlemise eriala, on ühtlasi vabakutseline näitleja. Teatriringis keskendutakse vaimse ja füüsilise võimekuse arendamisele, mille läbi õpib noor ennast tundma kui tervikut.

Ruuben-Joosua Palu

ruuben-joosua.palu@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Kersti Adamsoni Balletistuudio

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast

Tunnid toimuvad 2-4 korda nädalas. Õppeaastas on kaks ühiskontserti/etendust, kus tantsivad kõik õpilased..

 

Kersti Adamson

kersti.admson@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Peo- ja sporttants, tantsuklubi “MINIFOX“

Õppima oodatud 5-19 aastased õpilased tegelema peo- ja sporttantsuga.

 

Ants Lopsik

ants.lopsik@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Peo- ja võistlustants, “Dancesport” ja „SoloLatina“

Õppima oodatud lapsed alates  3. eluaastast ja

sololatina grupp on mõeldud tüdrukutele vanuses 10-18 a. kellele meeldivad Ladina-Ameerika tantsud.

 

 

Eliisa Abramova

eliisa.abramova@kunstidekool.parnu.ee

Pühavaimu 8, Pärnu

Eriala

Tutvustus

Õpetaja

Asukoht

Käsitöö

Õppima oodatud õpilased alates 7. eluaastast, 2 tundi nädalas

Tehnikate loend, mida õpitakse:

õmblemine, lapi- ja aplikatsioonitehnika, tikkimine, heegeldamine, silmuskudumine, kangakudumine, gobeläänpõime, vitraaži- ja mosaiigitehnika, siidimaal ja batika, nahatööd, viltimine, paberi- ja kartongitööd, helmetööd.

Võimalus osaleda õppelaagrites, ekskursioonidel, näitustel, konkurssidel.

Anu Randmaa

anu.randmaa@kunstidekool.parnu.ee

Varbla mnt 24, Tõstamaa