In memoriam: Silvia Nõukas

In Memoriam Silvia Nõukas

Rõõm ja kurbus on vaid naelad, millega hing on kinnitatud ihu külge.”

Plutarchos

Pärnu Kunstide Kool teatab kurbusega, et 1. juulil lahkus meie hulgast kauaaegne ja armastatud kunstiõpetaja Silvia Nõukas.

Silvia Nõukas sündis 13. mail 1947. aastal Sindis. Ta on lõpetanud Pärnu I Keskkooli, kunstihariduse sai Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Ta on aastaid olnud Pärnu linna kunstiõpetajate ainesektsiooni esimees. Tänu Silvia Nõukase aktiivsele, tähelepanelikule ja kohusetundlikule pühendumisele töösse, käidi ainesektsiooni liikmetega Silvia eestvedamisel paljudel enesetäienduslikel kunstinäitustel ning külastati muuseume üle maailma. Silvia Nõukas on ka Pärnu kihelkondade rahvarõivaste raamatu kunstnik–illustraator.

Kolleegid pidasid Silviat suure tähega Inimeseks, kelle juurde sai alati minna, kui oli vaja midagi tähtsat läbi arutada. Tal oli tänu oma suurele elukogemusele alati midagi tarka ja kasulikku öelda. Silvia Nõukas oli õpetajana äärmiselt mitmekülgne ja uuendusi otsiv, kes oli ka toetavaks ja inspireerivaks kaaslaseks. Ta innustas oma õpilasi osa võtma arvukatest konkurssidest ja näitustest. Tema õpilased pidasid teda siiraks, abivalmis ja hoolivaks õpetajaks, kes jagas lahkelt oma teadmisi, andis nõu ning piisavalt vabadust vabalt mõelda ja ise tegutseda. Õpetajana motiveeris ta lapsi väärtustama maailmas rahu ning hindama ja mõistma erinevate kultuuride mitmekülgsust. Nii pälvis ta ka 2017. aastal LC Pärnu Koidula Maailmaparandaja stipendiumi huvihariduse kategoorias. 2018. aastal pälvis Silvia Nõukas Pärnu linna teenetemärgi silmapaistva tegevuse eest kunstiõpetajana ja illustraatorina.

Silvia Nõukas oli igas mõttes Õpetaja. Tema õpilaste hulgast on sirgunud ka silmapaistvaid kunstnikke, aga kõige olulisem – empaatilisi ning enese– ja kultuuriteadlikke inimesi.

Jääme Sind alati igatsema!

Pärnu Kunstide Kooli pere.