Kunstikonkurss “Amet ja palk”

TLÜ “Soolise palgalõhe vähendamise” projekt REGE kuulutab võrdse palga päeva, 23. märtsi puhul välja laste kunstiprojektide konkursi teemal  “Amet ja palk”, mis peaks mõtestama erinevaid töid ja näitama, kuidas noored tunnetavad erinevate tööde ja ametite väärtust ühiskonnas. 

Kunstikonkursi eesmärk on panna noored mõtlema töö, erinevate ametite  ja nende väärtustamise üle ühiskonnas ning naiste ja meeste palkade üle.  

Kunstitööd võiksid kajastada erinevaid ameteid ja töid, palga teenimist, palgaläbirääkimisi, palgatõusu, palga kättesaamist jms ja seal peaks olema ära toodud palganumber või see kuidagi problematiseeritud kui liiga väike või õiglane või liiga suur. 

Kunstitööde tehnika valikud:

 • Erinevates kunstitehnikates pilt
 • Foto või fotolavastus
 • Video või videolavastus
 • Meem
 • Karikatuur

Konkursitöö võib esitada ühe- kuni kolmeliikmelise meeskonnaga

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 

 • 1. – 4. klass 
 • 5. – 9.  klass
 • 10. – 12. klass

Konkursi võistlustööd tuleb üles laadida Padlet keskkonda, kus saadetud töödest valmib terviklik digitaalne näitus, mis võimendab õiglase palga teemat avalikkuses. 

Konkursitööde üleslaadimise tähtaeg 25.05, tulemused tehakse teatavaks lastekaitsepäeval 1.06.

Näitus jääb digitaalselt üles 2021 lõpuni ja on nähtav nii TLÜ kui Eesti Kunstikoolide Liidu koduleheküljel.

Konkursitöid hindab žürii, mille koosseisus on kunstiõpetajad ja  “Soolise palgalõhe vähendamise” projekti esindajad. 

Igas vanusegrupis kuulutatakse välja I-III koht  ja eripreemiad.

Konkurss toimub Tallinna Ülikooli “Soolise palgalõhe vähendamise” (rege.tlu.ee) projekti koostöös Eesti Kunstikoolide Liidu ning Pärnu Kunstide Kooliga. 

KUNSTIKONKURSI  tingimused

Palun loe osalemise tingimusi hoolikalt. Oma töö konkursile saatmisega kinnitad, et oled kõigi tingimustega nõus.

 • Konkursitöö tuleb üles laadida Padlet keskkonda.
 • Konkursile esitab töö õpetaja ehk juhendaja.
 • Konkursitöö juures Padlet keskkonnas peab olema kirja pandud kõik järgnev:

1) kooli nimi;

2) õpilase nimi/nimetähed või alias;

3) klass;

4) juhendaja nimi ja e-post.

 • Konkursitööd tuleb üles laadida enda vanuserühma Padlet seinale – leia alt sobiv sein!

4.- 6. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk1 

5. – 9. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk2 

10. – 12. klassi Padlet sein: https://padlet.com/kunstikoolideliit/ametjapalk3 

 • Tööd peaksid olema esitatud ainult digitaalselt (failina jpg + videoformaadid formaadis). Video tuleks eelnevalt üles laadida Youtube keskkonda ja jagada Padletis video linki.
 • Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, ülesse panna näitustel.
 • Konkursil osalev kunstnik kinnitab, et esitatud teos on tema originaaltöö ja ei kahjusta ühegi teise inimese huve ega autoriõigusi.
 • Konkursitööde üleslaadimise tähtaeg 25.05.2021
 • Võistluse tulemused tehakse avalikuks 1. juunil, lastekaitsepäeval. 

Küsimuste korral  Rita Proos  rita.proos@kunstidekool.parnu.ee  ja projekti TLÜ esindaja, projekti “Soolise palgalõhe vähendamine” kommunikatsioonijuht  Barbi Pilvre barbi@tlu.ee