Kunstiõpilased külastasid KUMU ja EKAt

6. mail käisid kunstiõpilased õppereisil Tallinnas, kus koguti inspiratsiooni KUMUs ning tutvuti EKAga. Kunstimuuseumis võtsid õpilased osa muuseumitunnist “Meemimatk”, mille eesmärgiks oli tutvuda Eesti kunstiga, arutleda kunsti ja ühiskonna seoste üle, avastada konteksti olulisust ja teadvustada visuaalse keele rolli igapäevaelus. Kunstiakadeemias käidi maja ekskursioonil ja osaleti meistrite õpitubades.