Pärnu Kunstide Kool

Alates 1. septembrist 2020.a on Pärnu huvihariduse maastikul uus huvikool- Pärnu Kunstide Kool.

Tegelikult on uue nime taga kahe väärika ja pikaajalise huvikooli taust ja sisu.  Oma jõud ja nõu on liitnud Pärnu Kunstikool ja Pärnu Kunstide Maja. Mõlema maja sisu ja inimesed toimetavad edaspidi viie õppetooli all: kunst, muusika, teater, tants ja käsitöö. Tihedat koostööd tehakse teiste huvikoolide, üldhariduskoolide ja kõigi organisatsioonidega, kellega leitakse ühiseid ideid ja mõtteid. Õppima oodatakse lapsi ja noori alates 3. eluaastast, tegevusi leiavad ka täiskasvanud. Tegevused toimuvad kolmes õppehoones: Pühavaimu 8 ja Kerese 3, Pärnus ja Tõstamaa käsitöökeskuses.